Likvidace firem – zrušení a zánik společnosti

Rychlá a úspěšná likvidace firem s.r.o./a.s.

Likvidace firmy nabízí způsob, jak ukončit veškerá aktiva společnosti. Jedná se souhrn ekonomických a právních úkonů, které směřují k ukončení celého podnikání. Výsledkem je výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

V případě, že firemní aktiva jsou nižší než pasiva, je třeba zahájit insolvenční řízení. Zde je třeba uhradit 100 % pohledávek, které byly během vašeho podnikání vytvořeny.

Pokud se potýkáte s takovouto situací, doporučujeme odkup zadlužené společnosti.

Likvidace společnosti je vhodná ve chvíli, kdy je záměr vymazat její existenci z obchodního rejstříku.

Rozdělení podle způsobu ukončení podnikání

 • nařízená – jedná se o nedobrovolné ukončení činnosti firmy na základě soudního nařízení
 • dobrovolná – jedná se o vědomé rozhodnutí ze strany vlastníků společnosti

Primárním cílem likvidace společnosti je vyřešit majetkové poměry/vztahy, které následně umožní úspěšné ukončení podnikatelské činnosti. Jakmile vstoupíte do procesu likvidace, veškerá pozornost je vedena k těmto úkonům a následnému zániku podniku.

Postaráme se za Vás o veškerou komunikaci s úřady! Vše zařídíme diskrétně a s ohledem na vaše potřeby. Kompletní proces likvidace společnosti může zabrat 6–8 měsíců (v případě méně složitých případů).

Ukončete své podnikání důstojně a přenechte stresující proces zrušení firmy na profesionálech.

Likvidace společnosti je komplexní činnost, která není nikdy stejná. Jiný postup nastane v případě likvidace firmy s ručením omezením, akciové společnosti, nebo občanského sdružení. Ať už spadáte do jakékoliv kategorie, vždy je výsledkem zánik firmy. K tomu dojde za předpokladu, že firma podá návrh na zrušení společnosti.

Naše firma vás bude kontaktovat o průběhu likvidace, dodá čestné prohlášení likvidátora, výstupy, které provádí a protokol o kompletní likvidaci. V případě zájmu vám likvidátora pomůžeme vybrat, nebo jej najdete v seznamu likvidátorů podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

V rámci služby za vás zajistíme:

 • Rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace ve formě notářského zápisu,
 • Jmenování likvidátora + jeho zápis do obchodního rejstříku,
 • Určení odměny pro likvidátora,
 • Oznámení o vstupu společnosti do likvidace + zveřejnění v obchodním věstníku,
 • Sestavení likvidační účetní rozvahy,
 • Soupis jmění společnosti,
 • Vyřešení majetkových závazků + pohledávek likvidované společnosti,
 • Sestavení konečné likvidační účetní závěrky,
 • Vytvoření návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 • Sepsání seznamu společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku,
 • Archivace dokumentů firmy,
 • Návrh na výmaz z obchodního rejstříku.

Jaké máte možnosti?

Likvidace novým vlastníkem

Likvidace novým vlastníkem přináší legální alternativu ke klasické likvidaci. Mezi její hlavní výhody patří rychlost a možnost delegovat odpovědnost za veškeré rozhodování na novém vlastníkovi. Takový proces vám nabídne prostor zklidnění a otevření se novým možnostem.

Ještě snadnější a levnější možnost přináší prodej společnosti. Na nového vlastníka je totiž převeden majetek spolu s veškerými závazky a pohledávkami. Ve výsledku se tak jedná o rychlý způsob, jak ušetřit čas a peníze spojené s běžným zánikem společnosti.

Klasická likvidace firmy

Klasická likvidace firmy je finančně velice náročná a je nutné se připravit na to, že budete vystaveni veškeré odpovědnosti a povinné spolupráce. Doporučujeme proto zvážit, jestli pro vás není lepší zvolit variantu převodu společnosti.

Chtěli byste vymazat firmu z obchodního rejstříku, která není zadlužena? I zde vám můžeme poskytnout profesionálního likvidátora a služby, které povedou k jejímu legálními zániku. Pokud je však vaše firma PŘEDLUŽENÁ, zvolte raději variantu odkupu společnosti.

Jak funguje profesionální likvidátor společnosti?​

 1. Ihned převezmeme dohled a starost nad povinnostmi, které je třeba plnit v souvislosti s likvidací společnosti,
 2. Jmenujeme likvidátora (můžeme poskytnout profesionálního likvidátora),
 3. Zajistíme změny v obchodním rejstříku a obchodním věstníku,
 4. Opatříme stanoviska orgánů státní správy a deregistraci,
 5. Vyřídíme vše po daňové a účetní stránce (spolu s výkazy),
 6. Zařídíme výmaz společnosti z obchodního rejstříku,
 7. To vše diskrétně a s ohledem na minimalizaci potenciálních rizik.

Máte zájem o likvidaci společnosti?

Chcete se o službě dozvědět více informací nebo si sjednat schůzku?

Stačí, když vyplníte nezávazný formulář a my vás budeme obratem kontaktovat.