Často kladené dotazy

Finální částku ovlivňuje celá řada faktorů – závazky, úroveň účetnictví, účetní uzávěrky aj. K určení sumy je proto potřebná hloubková analýza firmy (tu provádíme zdarma). Průměrná cena likvidace společnosti se pohybuje v rozsahu 15 000–50 000 Kč.
V rámci služby převzetí/odkup společnosti bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která potřebuje hloubkovou analýzu (tu poskytujeme zdarma). Obecně můžeme říci, že částka za převzetí/odkup společnosti začíná na částce 15 000 Kč.
Cenová sazba krizového manažera se vždy odvíjí od náročnosti zakázky. Klientům nabízíme možnost využít služeb krizového manažera za podíl ve společnosti, nebo od 2 500 Kč/hod.
Ano, vaší společnost převezmeme i v případě, že máte ve firmě zaměstnance. Vždy přistupujeme ke každé zakázce individuálně a s přihlédnutím k jejímu aktuálnímu stavu včetně budov, strojů nebo dalších závazků a pohledávek.
Rozvázání vašeho jména s firmou většinou trvá maximálně 14 dnů. Svou funkci ve společnosti však přestanete vykonávat v den podpisu smluvní dokumentace, nebo k datu, na kterém se dohodneme.

Ano, lze změnit sídlo firmy. Tento krok je zároveň součástí našich služeb a oceníte jej především v případě, kdy firma sídlí na pozemku, který nechcete své původní firmě nadále poskytovat.

Změna sídla firmy probíhá v rámci převzetí společnosti nebo její likvidaci.